2014 is het jaar waarin het ziekenhuis de definitieve keuze maakte om in zee te gaan met de Joint Commission International voor het behalen van een kwaliteitslabel. Dit traject is een hefboom om de komende jaren intens werk te maken van tal van verbeterprojecten op het vlak van patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg. De uitdaging is om tegen eind 2017 te slagen in de test waardoor AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV het bewijs in handen heeft dat het dezelfde hoogstaande kwaliteit levert als een ziekenhuis met een JCI-kwaliteitslabel in Tokyo, Istanbul of Dubai.

Het behalen van een kwaliteitslabel wordt accreditatie genoemd. Accreditatie is een verzameling van kwaliteitsacties in het hele ziekenhuis.
Een kwaliteitslabel krijg je via een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie. Het ziekenhuis koos voor JCI, the Joint Commission International. JCI is een Amerikaanse organisatie die wereldwijd actief is.

VERPLICHT OF VRIJWILLIG?

Vanuit de overheid wordt een aanmoedigingsbeleid gevoerd om in te stappen in een accrediteringstraject met een onafhankelijke organisatie. Voor de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen heeft de Vlaamse zorginspectie een nieuw toezichtsmodel ontwikkeld. Volgens dat nieuwe model zijn er twee vormen van toezicht: het nalevings- en het systeemtoezicht.
Het nalevingstoezicht is een momentopname. Het systeemtoezicht is een aangekondigde inspectie die nagaat of het ziekenhuis klaar is om ook in de toekomst patiëntenzorg van een kwalitatief hoogstaand niveau te waarborgen. Ziekenhuizen die een accreditatieonderzoek opstarten bij een onafhankelijke organisatie zijn vrijgesteld van systeemtoezicht.

IEDEREEN MEE IN HET BAD   

Cruciaal in een masterproject zoals accreditering is samenwerking en medewerking. Het gaat niet enkel over de medische en verpleegkundige zorgen maar evengoed over paramedische disciplines, de infrastructuur van het ziekenhuis, het personeels- en vormingsbeleid en alle logistiek, schoonmaak, keuken en afvalverwerking.
Het is een totaalplan omschreven in 350 standaarden die verder uitgewerkt worden in 1.300 meetbare indicatoren. Dit alles met maar één doel voor ogen: de best mogelijke zorg leveren voor de patiënt.

KADERFORUM, DIENSTVERGADERINGEN EN EEN NIEUWSBRIEF         

In november 2014 werden de vakorganisaties door de algemeen directeur van het ziekenhuis geïnformeerd over de beslissing om met JCI het accrediteringstraject af te leggen.
In december 2014 werden 282 leidinggevenden uit het artsenkorps, de zorg en de ondersteunende diensten geïnformeerd in een kaderforum.
Het personeel kreeg via teamvergaderingen van de leidinggevenden informatie over het hoe, wat, waar en waarom van deze accreditering.
Maandelijks wordt er ook een nieuwsbrief aan alle medewerkers digitaal en op papier verspreid, specifiek rond de kwaliteitsprojecten die opgestart worden ter voorbereiding van het te behalen label van kwaliteitsvol ziekenhuis.

Het accreditatieproces geeft ons de kans om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en om artsen, verpleegkundigen, medewerkers en management inzicht te geven in de verbeterpunten.