Een opvallend fenomeen in de strijd tegen kanker is het succes van steungroepen samengesteld en geleid door patiënten. De oprichting van de patiëntengroep ‘Talk Blue Vlaanderen’ op initiatief van de v.z.w. Blue Movement Vlaanderen, was dan ook bij de start van een federaal darmkankerscreeningsprogramma perfect getimed.

Colorectale kanker is de derde meest voorkomende kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen. 65% van de Belgische mannen en 62% van de Belgische vrouwen met een colorectale kanker wonen in Vlaanderen. De incidentie steeg doorheen de jaren en dit zowel bij de mannen (2.100 in 1999 naar 2.922 in 2008) als bij de vrouwen (1.685 in 1999 naar 2.285 in 2008). Van alle kankersterftes bij de mannen heeft 10,3% een colorectale oorzaak. Bij de vrouwen ligt dit percentage op 11,9%. Vroege screening en een vroege detectie vertalen zich in een reductie met ongeveer 60% van het aantal overlijdens ten gevolge van darmkanker. Deze cijfers onderstrepen nog maar eens het belang om risicogroepen te gaan informeren en sensibiliseren over colorectale kanker. Wij erkennen niet alleen het belang van bewustmaking en informeren van risicogroepen, maar vanuit de Blue Movement Vlaanderen zijn wij er ook van overtuigd dat er dringend nood was aan een patiëntengroep voor alle mensen met darmkanker. Lotgenoten weten dat er na het horen van de diagnose ‘darmkanker’ veel verandert in hun leven en in dat van hun naasten, maar dat het niet altijd gemakkelijk is om daarover te praten met anderen. Het contact met lotgenoten kan daarbij zeer verrijkend en nuttig zijn. De oprichting van de unieke patiëntenvereniging ‘Talk Blue Vlaanderen’, op initiatief van de v.z.w. Blue Movement Vlaanderen, was daar een gevolg van. Het is een patiëntenvereniging van en voor alle mannen en vrouwen met darmkanker en hun partner. Door het aanbieden van informatieve themadagen voor darmkankerpatiënten en hun omgeving tijdens het darmhalfrond, in samenwerking met de professionele gezondheidswerkers, en door het organiseren van publiekscampagnes, hopen wij het taboe van darmkanker te helpen doorbreken en de drempel om erover te praten te verlagen. Want weten is belangrijk en praten helpt! Talk Blue Vlaanderen wil hiervoor een mooi platform aanbieden. Het programma vanTalk Blue Vlaanderen is te raadplegen via http://www.talkbluevlaanderen.be en via Facebook (https://nl-nl.facebook.com/talkbluevlaanderen).

Vanaf 2014 organiseert de Vlaamse overheid, in samenwerking met de huisartsen en de gastro-enterologen, een grootschalige darmkankerscreening. Hiermee wil men het belang van vroege screening onderstrepen en hoopt men op die manier jaarlijks zo’n 400 sterfgevallen ten gevolge van darmkanker te voorkomen. Een initiatief dat wij met de v.z.w. Blue Movement Vlaanderen alleen maar kunnen toejuichen! Daarom lanceerden we de website http://www.youtube.com/darmkanker. Via deze site proberen wij online educatie aan te bieden aan de hand van literatuur, filmmateriaal en getuigenissen. Op deze manier willen we mensen correct informeren over darmkanker en willen we de drempel verlagen opdat meer mensen zich zouden laten screenen op deze maligne aandoening. Wij zullen hier zeker in de toekomst verder ons steentje toe bijdragen via het verzorgen van talrijke voordrachten en campagnes.

Zorgverleners worden dagelijks ook geconfronteerd met de nood aan informatie en begeleiding van patiënten met een proctologische aandoening. Deze nood aan infor- matie helpt de vereniging in te vullen via voordrachten, campagnes en publicaties. Er bestaat in de intieme regio een hoop leed waar mensen niet over praten. In een tijd waarin bijna geen taboes meer lijken te bestaan, is de schaamte nog steeds groot als het gaat om anale klach- ten. Mensen lijden soms jaren in stilte voordat ze naar een arts gaan, maar proctologische aandoeningen kunnen soms eenvoudig verholpen worden met een verbeterde levenskwaliteit tot gevolg.