In 2014 kwam het investeringspeil terug op het hogere niveau van de jaren tot 2012, in het bijzonder door de bouwwerken. Deze bouwwerken betroffen in Sint-Jan vooral de tijdelijke verpleegeenheden die begin 2015 in gebruik werden genomen, naast het inrichten van een hybride zaal en de verdere renovaties. In HS gingen de middelen vooral naar de verbouwingen voor de verpleegeenheden cardiologie en intensieve zorgen.

De belangrijkste investeringen van 2014 (in €1000)

Investeringen per campus