Financiering van de werking (in €1000)

Financiering 2014

Het Budget van financiële Middelen en de honoraria zijn belangrijkste financieringsbronnen voor het ziekenhuis.

Kosten (in € 1000)

Uitgaven 2014

De vergoeding van de medewerkers en artsen blijft de belangrijkste kost van een ziekenhuis.