Dit jaarverslag wil opnieuw een weergave zijn van de werking van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Het is niet de bedoeling - en ook niet mogelijk - om alle aspecten die het voorbije jaar onze ziekenhuiswerking hebben gemaakt, op te lijsten. De onderdelen die in dit jaarverslag aan bod komen, zijn een uittreksel van activiteiten en projecten. Zij kwamen tot stand door de inzet en betrokkenheid van onze mensen om de best mogelijke zorg aan onze patiënten te bieden.

De patiëntenzorg is de kernactiviteit van ons huis. Onze aandacht moet zich daarop toespitsen. Een goede patiëntenzorg moet veilig, doelmatig, doeltreffend, billijk, tijdig en op maat georganiseerd worden. Dit moet continu onze reflectie zijn. Voldoet de zorg die we leveren aan onze eigen principes en is ze afgestemd op de visie en de missie van het ziekenhuis? Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wil zijn ambitie als innovatief referentiecentrum dat toegankelijk is voor elke patiënt, verder uitbouwen. Om dit waar te maken, zijn de nodige mensen en middelen verreist. De bestuursorganen en het management van het ziekenhuis willen blijven werken aan de nodige omkadering en ondersteuning om deze ambities waar te maken en te faciliteren.

Een ziekenhuisactiviteit mag niet beschouwd worden als een puur commercieel gegeven. Zorg aan de patiënt is een van de basisvoorzieningen die een maatschappij aan haar bevolking moet aanbieden. Wanneer dit niet meer kan, zullen de zwaksten hiervan het eerste slachtoffer zijn. Dat de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt voor deze zorg zo efficiënt mogelijk worden ingezet, lijkt ons logisch. Doch een zorgsysteem gebaseerd op primair financiële targets is gedoemd om aan kwaliteit in te boeten. In tijden waar we de mond vol hebben van kwaliteitssystemen en accrediteringdoelstellingen moet het nodige evenwicht bewaakt worden. Een goede zorg heeft nu eenmaal zijn prijs. Hierop teveel beknibbelen kan niet anders dan onze kwaliteitseisen en -verwachtingen compromitteren.

In naam van alle bestuurs- en directieleden van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV willen we blijven ijveren voor een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Moge dit jaarverslag hiervan een weergave zijn.