HET ELEKTRONISCH MEDICATIEVOORSCHRIFT: EEN NOODZAAK

In de vorige editie van het jaarverslag werd aangekondigd dat het ziekenhuis ten volle gaat voor een JCI-accreditering. In het traject dat het ziekenhuis hiervoor zal doorlopen, zijn verbeteringsinitiatieven gericht op medicatieveiligheid een noodzaak. Het invoeren van een elektronisch medicatievoorschrift (EMV) was daarbij een van de initiatieven. Het EMV laat toe om bepaalde knelpunten in medicatieveiligheid aan te pakken: o.a. de mogelijkheid om een duidelijk leesbaar voorschrift op te stellen en er kan exact geregistreerd worden welke verpleegkundige, aan welke patiënt, welk medicament, op welk tijdstip en in welke dosis toedient. Via Medicatiebeheer kan er ook de nodige informatie omtrent het medicament opgezocht worden.

De uitdaging: starten met het EMV op 17 verpleegafdelingen

Op de meeste verpleegafdelingen op de campus Henri Serruys, en enkele verpleegafdelingen op de campussen in Brugge werd al enige tijd met het elektronisch medicatievoorschrift (EMV) in Medicatiebeheer gewerkt. Eind 2014 werd beslist om in 2015 ook de andere verpleegafdelingen te laten overschakelen van een voorschrift en registratie op papier naar het EMV.

INVESTEREN IN MENSEN EN MIDDELEN

De implementatie van een EMV, vergde een grote investering in mensen en middelen. De verpleegafdelingen werden voorzien van het nodige materiaal om tijdens de medicatierondes met portable pc’s te kunnen werken. Om artsen en verpleegkundigen op deze nieuwe werkwijze voor te bereiden, kregen zij de noodzakelijke opleiding. Uiteindelijk kregen een 500-tal verpleegkundigen 2 tot 3 uur opleiding. De artsen kregen een kortere opleiding op maat. 90% van de artsen werd hierbij bereikt. Bij elke ‘go live’ werd voor onze verpleegkundigen coaching op de werkvloer voorzien. Voor opleiding en coaching werd een team van vier applicatiemedewerkers ingezet.

Keys to succes: samenwerking en betrokkenheid

De goede samenwerking tussen applicatiemedewerkers en apotheek was in dit project bepalend. Zonder de inzet van deze medewerkers en de betrokkenheid van artsen en verpleegkundigen op de werkvloer had dit project niet kunnen slagen.

HET WERK IS NIET AF

In de toekomst zal verder geïnvesteerd worden in o.a. geautomatiseerde medicatiekasten en bedside scanning. Het uiteindelijke doel is een closed loop systeem te bereiken waarin de ganse keten van voorschrijven, verdelen en toedienen van medicatie op vlak van patiëntveiligheid geoptimaliseerd wordt.