Allergie wordt wel eens de epidemie van de twintigste eeuw genoemd. Een kwart van de bevolking heeft allergieklachten. De presentatievorm van allergie kan zeer verscheiden zijn. Allergie komt zowel voor bij kinderen als bij volwassenen.

Verschillende diensten binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV volgen reeds jaren patiënten met allergie. Om innoverende en kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen aanbieden, hebben we alle krachten gebundeld. In 2015 is het multidisciplinair allergieteam opgericht.

WAAROM EEN MULTIDISCIPLINAIR ALLERGIETEAM?

De presentatievormen van allergie kunnen heel divers zijn. Het is niet altijd duidelijk bij welke arts en op welke dienst de patiënt best gevolgd wordt. Via de centrale allergietelefoon wordt de patiënt naar de juiste arts en afdeling doorverwezen. Hiermee vermijden we omwegen en lange wachttijden.

WIE MAAKT DEEL UIT VAN HET MULTIDISCIPLINAIR ALLERGIETEAM?

De medische diensten die deelnemen aan het multidisciplinair allergieteam zijn:

  • Dermatologie o.l.v. Dr. Goeteyn en Dr. Wittouck
  • Gastro-enterologie o.l.v. Dr. Vandeputte
  • Labo klinische biologie o.l.v. Dr. Devos
  • Neus-, keel- en oorziekten o.l.v. Dr. Vinck en Dr. Speleman
  • Pediatrie o.l.v. Dr. Sauer en Dr. Claeys
  • Pneumologie o.l.v. Dr. Haenebalcke
  • Spoedgevallen o.l.v. Dr. Vandycke

Het stroomlijnen van allergische procedures ziekenhuisbreed volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen is essentieel om kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden. De allergieverpleegkundige, Sophie Delsinne, heeft een centrale rol binnen het allergieteam. Zij organiseert de opleiding, zorgt voor de communicatie en standaardisatie van allergieprotocols binnen het ziekenhuis. Het stroomlijnen van diagnostische procedures zoals huidtesten, challengetesten en de aanpak van anaphylaxie ziekenhuisbreed zijn enkele voorbeelden hiervan. Ze zal in de toekomst samen met de verpleegkundigen van de verschillende diensten mee instaan voor de educatie van patiënten.

De diëtisten zijn actief betrokken om patiënten met voedingsallergie te begeleiden. Patiënten en ouders kunnen bij de diëtisten rechtstreeks een afspraak maken.

“Via de centrale allergietelefoon wordt de patiënt naar de juiste arts en afdeling doorverwezen.”

WAT IS DE ALLERGIETELEFOON?

Via het nummer 050 45 96 96 kom je op de centrale allergietelefoon. Zowel arts als patiënt kunnen hier een afspraak maken. Afhankelijk van de klacht zal men doorverwezen worden naar de meest geschikte afdeling. Indien meteen duidelijk is op welke afdeling de patiënt kan geholpen worden, kan rechtstreeks met deze dienst contact opgenomen worden.

PRESENTATIEVORMEN VAN ALLERGIE

Allergische rhinoconjunctivitis komt voor bij 15 à 25% van de bevolking. Deze klachten worden voornamelijk uitgelokt door allergie voor aeroallergenen. Naast de klassieke medicamenteuze therapie is de immunotherapie terug in opmars. Immunotherapie kan zowel subcutaan als sublinguaal toegediend worden. Nauwkeurige selectie van de geschikte patiënt is zeer belangrijk. Op de raadpleging neus-, keel- en oorziekten en pediatrie wordt immunotherapie voor aeroallergie aangeboden.

De laatste decennia is er een duidelijke toename van voedingsallergie, voornamelijk bij kinderen. Behandeling van patiënten met voedingsallergie blijft een uitdaging. Het stellen van de juiste diagnose is vaak een uitdaging. Dat gebeurt aan de hand van huidtesten met verse producten, component analyse en eventueel provocatietesten. De diëtisten zijn een belangrijke partner bij voedingsallergie en hebben tevens allergieconsultaties. Volwassenen met voedingsallergie kunnen terecht op de consultatie gastro-enterologie en dermatologie.

Eczeem komt voor bij 15 tot 20% van de kinderen en bij 2 tot 10% van de volwassenen. Eczeem heeft een grote impact op de levenskwaliteit. Het is vaak de eerste presentatie van allergie op jonge leeftijd. Bij kinderen gaat eczeem in 30% van de gevallen gepaard met voedingsallergie. Er is maandelijks een gecombineerde raadpleging pediatrie – dermatologie met aanwezigheid van een pediatrische diëtiste om kinderen met eczeem multidisciplinair op te volgen. Chronische urticaria komt frequenter voor bij adolescenten en volwassenen. Volwassenen met dermatologische problemen kunnen terecht op de raadpleging dermatologie.

Bij adolescenten en volwassenen kan een insectenallergie aanleiding geven tot een anaphylactische reactie. Immunotherapie voor wespen- en bijenallergie wordt aangeboden op de raadpleging pneumologie.

Geneesmiddelen overgevoeligheidsreactie komt voor bij 7% van de bevolking. We zien zowel over- als onderdiagnose van geneesmiddelenallergie. Een grondige work-up is noodzakelijk om een juist medicamenteus beleid te kunnen bepalen. Ook hier kunnen provocatietesten een belangrijke rol spelen. Patiënten met deze problematiek worden verder opgevolgd via de consultatie dermatologie.

Allergisch astma is in de jaren 90 duidelijk toegenomen in frequentie. Momenteel lijkt er een plafond bereikt te zijn. De toename van astma is multifactorieel. Patiënten met astma kunnen terecht op de raadpleging pneumologie en de raadpleging pediatrie.

Anaphylaxie blijft de meest ernstige presentatievorm van allergie. Voedingsallergie en allergie voor insecten zijn de belangrijkste uitlokkende factoren. In de behandeling blijft de adrenaline auto injector het levensreddende medicament. Het opstellen van een gepersonaliseerd actieplan is essentieel om ernstige reacties in de toekomst te vermijden.

Met het multidisciplinair allergieteam zijn we ervan overtuigd de allergiepatiënt gespecialiseerde zorg op maat te kunnen aanbieden.