Het oncologisch centrum van het AZ Sint‑Jan Brugge‑Oostende AV bestaat uit drie afzonderlijke diensten (medische oncologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde). De drie diensten werken nauw samen en vullen elkaar aan. Daarin is de dienst vrij uniek in het Belgisch oncologisch landschap. Onze overtuiging is dat het bundelen van onze krachten een absolute meerwaarde betekent in het streven naar de hoogste kwalitatieve zorg.

Elk van de drie diensten staat voor uitdagingen.

MEDISCHE ONCOLOGIE

De medische oncologie is er de laatste jaren met rasse schreden op vooruitgegaan. De evolutie in nieuwe anti-kankermiddelen is opmerkelijk. Vooral de komst van de ‘immunotherapie’ heeft het oncologisch landschap de voorbije jaren volledig veranderd en de prognose voor vaak moeilijk behandelbare tumoren sterk verbeterd. De komst van de ‘immunotherapie’ betekent dan ook een grote doorbraak in de oncologie. Enerzijds zijn er de reeds langer succesvol aangewende antistoffen die inwerken op specifieke processen die zich afspelen in kankercellen (cetuximab, panitumumab, rituximab, herceptine, …). Maar dé grote doorbraak stelt zich in de antistoffen die optreden als activators van het lichaamseigen immuunsysteem, dat zo in staat gesteld wordt de kankercellen te vernietigen (ipilimumab, nivolumab, …). Het zijn voornamelijk die laatsten die in de komende jaren nog veel van zich zullen laten horen. De medisch oncologen breidden hun activiteit sinds kort ook uit met een tweewekelijkse raadpleging in het AZ Sint-Augustinus ziekenhuis in Veurne.

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

De intrede van de PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is de voorbije jaren ongetwijfeld één van de grootste aanwinsten geweest binnen de diagnostiek in de oncologie. Een PET-scan spoort kankercellen op in het lichaam via radioactieve suikermoleculen. Op heden heeft een PET-scan veelal plaatsgemaakt voor een PET/CT-scan. Zoals een hybridewagen de milieuvriendelijkheid van een elektrische wagen combineert met de reikwijdte van een benzinewagen, zo combineert een PET/CT-scan een nucleair onderzoek (PET) met een radiologisch onderzoek (CT en nieuwer nog, een MRI). Zo kan men veel beter achterhalen waar precies (en in welk orgaan) een tumoraal letsel zich bevindt. Dit heeft grote voordelen voor andere deelspecialismen zoals oncologische chirurgie (de chirurg kan veel gerichter opereren) of radiotherapie (kan via fusie van beelden het doelvolume veel gerichter definiëren).

Sedert begin 2016 bestaat er een uitbreiding van de bestaande terugbetaalde indicaties voor de PET-scan. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV maakt deel uit van het PET-centrum West-Vlaanderen sedert 2004. Maar nucleaire geneeskunde gaat vandaag verder dan diagnostiek alleen. Anno 2016 zijn er ook therapeutische mogelijkheden met radionucliden. Naast de bekende Joodtherapie voor schildkliertumoren, is er vandaag ook plaatsgemaakt voor SIRS (een behandeling van levertumoren met radioactieve sferen), Zevalin (een behandeling voor lymfeklierkanker) en behandeling met Radium (voor gemetastaseerde prostaatkankers). Dankzij deze behandelingen bestaat er een steeds nauwer wordende samenwerking met andere diensten (gastro-enterologie, hematologie, urologie, …).

“Om het jaarlijks groeiend aantal patiënten te kunnen blijven opvangen, is evolutie een absolute noodzaak.”

RADIOTHERAPIE

Eén van de grootste investeringen van het AZ Sint-Jan in 2016 is weggelegd voor de dienst radiotherapie. Na de bouw van een nieuwe bestralingsbunker wordt de komst van een eerste toestel verwacht in augustus 2016 (om operationeel te worden in november 2016). Daarna volgt de ontmanteling van een bestaand bestralingstoestel en de installatie van een tweede nieuw bestralingstoestel in 2017. Tegen eind 2017 zal de dienst dan uitgerust zijn met vier moderne, hightech bestralingstoestellen. Deze evolutie is een absolute noodzaak om het jaarlijks groeiend aantal patiënten te kunnen blijven opvangen. In de laatste zeven jaar was er een toename van liefst 28%. Epidemiologische studies tonen aan dat, gezien de steeds ouder wordende bevolking, het aantal patiënten alleen maar zal blijven toenemen.

Vandaag worden ongeveer 1500 nieuwe patiënten per jaar behandeld. Om deze mensen de allernieuwste bestralingstechnieken te kunnen blijven aanbieden (stereotactische bestraling, arc therapie, IMRT, …) is een uitbreiding van de dienst uiterst noodzakelijk. Tevens wordt een nieuw planningssysteem aan deze investering verbonden, wat ons zal toelaten een bestralingstechniek sneller en efficiënter te plannen. Als enig centrum in West-Vlaanderen beschikt de dienst radiotherapie ook over een HDR (High Dose Rate) brachytherapietoestel. Deze techniek wordt het meest gebruikt als ‘boostbehandeling’ voor gynaecologische tumoren, maar ook vlakke huidtumoren (niet-melanoom) kunnen met deze techniek succesvol behandeld worden. De vijf radiotherapeuten werken nauw samen met de omliggende ziekenhuizen. Alle multidisciplinaire consulten (MOC-vergaderingen) in de nabije ziekenhuizen gebeuren in het bijzijn van een radiotherapeut van het AZ Sint-Jan.

Naast het zorgpersoneel telt het oncologisch centrum van het AZ Sint-Jan campus Sint-Jan 12 artsen: 4 medisch oncologen, 5 radiotherapeuten en 3 nucleair geneeskundigen.