In 2015 was het investeringspeil lager omwille van de onduidelijkheid en de onzekerheid rond de verdere financiering van de ziekenhuisinvesteringen door de overheid gelet op de overdracht van de bevoegdheid van de federale naar de Vlaamse overheid.

De belangrijkste investeringen van 2015 (in € 1000)

Investeringen per campus