Het ziekenhuis heeft ook in 2015 een positief resultaat.

Financiering van de werking (in € 1000)

Financiering 2015

Kosten (in € 1000)

Uitgaven 2015