Het jaar 2015 ligt alweer achter ons. Tijd om een balans op te maken. In dit jaarverslag worden een aantal aspecten van onze activiteit uitgelicht. Het is slechts een uittreksel van wat ons ziekenhuis te bieden heeft. Met onze oprechte dank aan alle artsen en medewerkers van ons huis die zich dagelijks inzetten om de best mogelijke kwaliteit op maat van de patiënt te leveren en ervoor te zorgen dat dit in de best mogelijke omstandigheden gebeurt. Voor dit laatste zijn onze ondersteunende diensten evenzeer van groot belang. Zij worden weleens vergeten in het “zieken”-huis verhaal. Onze kerntaak is inderdaad zorg. De patiënt komt naar ons of wordt naar ons doorverwezen omdat hij een gezondheidsprobleem heeft. Maar die zorg kan slechts renderen wanneer ook de zorgondersteunende diensten zoals IT, schoonmaak- en hygiëne, technieken, logistiek, administratie, … dit optimaal ondersteunen.

Het AZ Sint‑Jan Brugge-Oostende AV is één van de grootste werkgevers van de regio. We bieden een uitgebreid gamma jobs aan van laag- tot hooggeschoold en zijn daarom niet alleen een grote werkgever maar ook een werkgever met een gevarieerd aanbod. Het ziekenhuis heeft daarom een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen, niet alleen in de gezondheidszorg maar ook op economisch en sociaal gebied. Onze medewerkers zijn globaal zeer tevreden en zeer trouw aan ons huis, wat van ons niet alleen een grote maar ook een gegeerde werkgever maakt.

In de huidige tijden van burn-out, depressies en toenemende stress blijft het een uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen kwaliteit van leven en inzet op het werk. De toenemende druk vanwege de overheid om de middelen in de gezondheidszorg verder te beperken en steeds meer eisen en verwachtingen op te leggen, maakt dat de druk op de organisatie en daarmee de druk op de medewerker toeneemt. We willen dan ook pleiten om de nodige mensen en middelen te blijven voorzien zodat onze patiënt niet in de kou komt te staan. Uiteraard is het belangrijk dat we correct en spaarzaam omgaan met de ons toebedeelde overheidsmiddelen. Uiteraard is het belangrijk dat er efficiënte en effectieve zorg wordt geleverd. Maar bij dit alles mogen we onze medewerkers niet uit het oog verliezen. Het zijn zij die het uiteindelijk moeten kunnen blijven waarmaken. Wij willen graag als grote werkgever blijven garant staan, niet alleen voor het welzijn van onze patiënt, maar ook voor het welzijn van onze werknemers.

In naam van alle bestuursleden, van alle directieleden, van alle leidinggevenden en alle medewerkers bieden wij u ons jaarverslag 2015 aan.