Miscommunicatie tussen zorgverleners kan tot risicovolle situaties leiden. De cultuurmeting patiëntveiligheid geeft aan dat er op vlak van communicatie tussen de verschillende zorgverleners in ons ziekenhuis nog ruimte is tot verbetering.

Als verbeteractie werd gekozen om een gestructureerde manier van communicatie te implementeren, namelijk de SBARR-methode. Het is ons doel om als ziekenhuis de effectiviteit van mondelinge communicatie tussen de zorgverleners onderling en met andere diensten te verhogen. Communicatie die tijdig, juist, volledig en ondubbelzinnig is en door de ontvanger correct wordt begrepen, vermindert het aantal fouten en leidt tot verbeterde patiëntveiligheid.

De SBARR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation en Read back) kent zijn oorsprong in de USA, waar het zijn nut heeft bewezen in diverse complexe situaties zoals de luchtvaart. SBARR is een gemakkelijk te onthouden kapstok voor eenduidige communicatie over de toestand van een patiënt, tussen de verschillende zorgverleners.

Aan de hand van deze methode leren we onze zorgverleners op een gestandaardiseerde wijze, gestructureerd met elkaar communiceren.

Er wordt verwacht dat deze methode toegepast wordt bij:

  • communicatie over de patiënt tijdens overdrachtsmomenten;
  • kritische situaties waarbij onmiddellijke aandacht en actie noodzakelijk is;
  • transfer van de patiënt naar een andere afdeling of (zorg)instelling;
  • rapportage aan andere zorgverleners.

IEDEREEN COMMUNICEERT, IEDEREEN SBARR’T

Elke schakel in de zorg aan de patiënt zou de SBARR-methode moeten toepassen. Bij de implementatie werd er gekozen om in eerste instantie de zorgverleners aan het bed van de patiënt op te leiden. Per team wordt de SBARR-methode aangeleerd met praktijkvoorbeelden. Dan gaat men op afdelingsniveau aan de slag. Het team krijgt hierbij coaching op de werkvloer door een van de instructoren.

Intussen startten al ruim 40 teams (dit is bijna 85 % van de verpleegafdelingen op campus Sint-Jan en SFX) met de implementatie van SBARR in hun dagelijkse communicatie over de patiënt. In het slagen van de implementatie van SBARR op een dienst spelen de leidinggevende, de motivatie van het team, een frequente opvolging door een van de instructoren en de beroepskennis binnen het team een cruciale rol.

Onze doelstelling is de volledige implementatie van deze communicatietool tegen eind 2017. Daarna kan deze methode ook buiten de verpleegafdelingen geïntroduceerd worden.