De belangrijkste investeringen van 2016 (in € 1.000)