Het ziekenhuis heeft ook in 2016 een positief resultaat.

Financiering van de werking (in € 1.000)

Financiering 2016

Het Budget van Financiële Middelen en de honoria zijn de belangrijkste financieringsbronnen voor het ziekenhuis.

Kosten (in € 1.000)

Uitgaven 2016

De vergoeding van de medewerkers en artsen blijft de belangrijkste kost van een ziekenhuis.