Met dit jaarverslag willen we u graag opnieuw een inkijk geven in enkele van de talrijke activiteiten van ons ziekenhuis. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wil haar rol als tertiair ziekenhuis in de regio bestendigen en verder uitbouwen. De overheid gaf een aanzet tot de oprichting van zorgnetwerken.

Hoe deze er precies zullen uitzien, is tot op vandaag nog niet duidelijk. Dit weerhoudt ons ziekenhuis niet om haar jarenlange rol in samenwerking met talrijke andere ziekenhuizen een juridisch onderbouwd kader te geven zodat we voorbereid zijn op de toekomstige wensen en verwachtingen van de overheid.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft al meerdere jaren bidirectionele overeenkomsten met talrijke andere ziekenhuizen en zorgpartners. Deze overeenkomsten zijn het gevolg van effectieve samenwerkingen, zowel op de werkvloer als op managementniveau. Ons ziekenhuis heeft altijd ingezet (en zal dit verder zo blijven doen) op wederzijds respect en vooral vertrouwen. Deze zijn de fundamenten voor een band op lange termijn. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV gaat dan ook prat op haar betrouwbaarheid en correctheid in haar relatie met alle andere partners.

Naast netwerking vormt ook de toekomstige ziekenhuisfinanciering een uitdaging voor de volgende jaren. Het AZ Sint-Jan Brugge- Oostende AV heeft haar roots in de 12de eeuw en was fier op haar ‘nieuwbouw’ zoals we die vandaag kennen voor campus Sint-Jan op locatie Sint-Pieters. Deze ‘nieuwbouw’ is ondertussen 40 jaar oud en ondanks de voortdurende bouw-en verbouwingswerken misschien toch aan een volledige vernieuwing toe. We hopen dat de overheid ondanks de forse besparingen toch nog oor heeft voor onze verzuchtingen.

Een ziekenhuis is in de allereerste plaats de groep medewerkers die zich dagdagelijks blijven inzetten voor het welzijn van de patiënten. We willen van dit jaarverslag gebruik maken om alle medewerkers van Sint-Jan oprecht te bedanken voor hun motivatie, inzet en gedrevenheid.

De onderwerpen van dit jaarverslag getuigen hiervan.